محصولات
شاخه هاي مقالات
پولشمار رومیزی

پولشمار رومیزی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
اسکناس شمار رومیزی 2000  اسکناس شمار رومیزی 2000

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار ، پول شمار، پولشمار کوچک ارزان 2000

 اطلاعات بيشتر
تومان 400,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 2088  اسکناس شمار رومیزی 2088

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار - پول شمار - پولشمار رومیزی 2088

 اطلاعات بيشتر
تومان 380,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 2108D  اسکناس شمار رومیزی 2108D

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار (پول شمار-پولشمار) رومیزی 2108D دارای صفحه دیجیتال

 اطلاعات بيشتر
تومان 450,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 2200  اسکناس شمار رومیزی 2200

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار ، پول شمار، پولشمار کوچک ارزان 2200

 اطلاعات بيشتر
تومان 550,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 2400  اسکناس شمار رومیزی 2400

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار ، پول شمار، پولشمار 2400

 اطلاعات بيشتر
تومان 450,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 510  اسکناس شمار رومیزی 510

قیمت فروش دستگاه اسکناس شمار حرفه ای بانکی (پول شمار - پولشمار قوی) رومیزی 510 با سرعت شمارش بالا قابل تنظیم

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,250,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 5800  اسکناس شمار رومیزی 5800

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار ، پول شمار، پولشمار کوچک ارزان 5800

 اطلاعات بيشتر
تومان 560,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 6600  اسکناس شمار رومیزی 6600

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار ، پول شمار، پولشمار کوچک ارزان 6600

 اطلاعات بيشتر
تومان 560,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی 9100  اسکناس شمار رومیزی 9100

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار حرفه ای بانکی (پول شمار-پولشمار قوی) رومیزی 9100

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,150,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی BS-400CD  اسکناس شمار رومیزی BS-400CD

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار مکس (پول شمار-پولشمار) رومیزی MAX BS-400CD

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,000,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی GFB 800  اسکناس شمار رومیزی GFB 800

قیمت فروش دستگاه اسکناس شمار گلوری حرفه ای قوی بانکی رومیزی ژاپنی Glory GFB 800 با دقت بالای شمارش

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,600,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی NC 297 CD  اسکناس شمار رومیزی NC 297 CD

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار پارا (پول شمار-پولشمار) رومیزی PARA NC 297 CD

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,308,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
اسکناس شمار رومیزی NC 407 CD  اسکناس شمار رومیزی NC 407 CD

قیمت فروش/خرید دستگاه اسکناس شمار پارا (پول شمار-پولشمار) رومیزی دارای سنسور UV و فن خاک گیر PARA NC 407 CD

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,390,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
clear-bug-div