محصولات
مجوز های فروشگاه دومان

  • ضمانت بازگشت وجه
پرس کارت

پرس کارت

پرس لمینتور سرد
پرس لمینتور سرد
پرس لمینتور طولی
پرس لمینتور طولی
پرس کارت A3
پرس کارت A3
پرس کارت A4
پرس کارت A4
پرس کارت شناسایی
پرس کارت شناسایی
پرس کارت

پرس کارت

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
پرس سرد طولی LBS1000  پرس سرد طولی LBS1000

قیمت فروش دستگاه لمینتور سرد طولی دستی و پرس کارت سرد اسناد LBS1000 با قابلیت لمینت یک متر

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس سرد طولی LBS1300  پرس سرد طولی LBS1300

قیمت فروش دستگاه لمینتور سرد طولی دستی و پرس لمینت سرد شاسی زنی LBS1300 با قابلیت لمینیت 130 سانتیمتر

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس سرد طولی LBS1300D  پرس سرد طولی LBS1300D

قیمت فروش دستگاه لمینتور سرد طولی برقی و پرس لمینت سرد شاسی زنی LBS1300D با قابلیت لمینیت 130 سانتیمتر

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس سرد طولی LBS1600D  پرس سرد طولی LBS1600D

قیمت فروش دستگاه لمینتور سرد طولی برقی و پرس لمینت سرد شاسی زنی LBS1600D با قابلیت لمینیت 160 سانتیمتر

 اطلاعات بيشتر
تومان 8,500,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس سرد طولی LBS320  پرس سرد طولی LBS320

قیمت فروش دستگاه لمینتور سرد طولی دستی و پرس کارت سرد اسناد LBS320 با قابلیت لمینت 32 سانت

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس سرد طولی LBS700  پرس سرد طولی LBS700

قیمت فروش دستگاه لمینتور سرد طولی دستی و پرس کارت سرد اسناد LBS700 با قابلیت لمینت 70 سانت

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت A2-460ID  پرس و لمینت A2-460ID

قیمت فروش/خرید دستگاه لمینت پرس مناسب A2 - لمینتور سرد و گرم A2-460ID

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت A3-330C  پرس و لمینت A3-330C

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس و لمینیتور کارت شناسایی و A3 پرس اسناد سرد و گرم A3-330C

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت A3-330CA  پرس و لمینت A3-330CA

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس کارت شناسایی و لمینیتور A4 اسناد سرد و گرم دارای چهار غلطک مناسب دفاتر اداری ارزان A3-330CA

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت A3-330T  پرس و لمینت A3-330T

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس و لمینت کارت شناسایی و A3 پرس اسناد سرد و گرم A3-330T

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,650,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت A3-330X  پرس و لمینت A3-330X

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس کارت شناسایی و لمینیتور A3 اسناد سرد و گرم دارای چهار غلطک مناسب دفاتر اداری ارزان A3-330X

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت A4-230C  پرس و لمینت A4-230C

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت کارت شناسایی و A4 پرس اسناد سرد و گرم A4-230C مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A4

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت B4-260  پرس و لمینت B4-260

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت کارت شناسایی و B4 پرس اسناد سرد و گرم B4-260 مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز B4

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی FM1100  پرس و لمینت طولی FM1100

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم FM1100 با قابلیت لمینت عرض 110 سانت

 اطلاعات بيشتر
تومان 18,900,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی FM360  پرس و لمینت طولی FM360

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم FM360 با قابلیت لمینت عرض 36 سانتی متر

 اطلاعات بيشتر
تومان 5,500,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی FM650  پرس و لمینت طولی FM650

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم FM650 با قابلیت لمینت عرض 65 سانتمتر

 اطلاعات بيشتر
تومان 8,500,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی PDFM1100  پرس و لمینت طولی PDFM1100

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم PDFM1100 با قابلیت لمینت عرض 110 سانت

 اطلاعات بيشتر
تومان 19,900,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی PDFM360  پرس و لمینت طولی PDFM360

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم PDFM360 با قابلیت لمینت عرض 36 سانت

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی PDFM480  پرس و لمینت طولی PDFM480

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم PDFM480 با قابلیت لمینت عرض 48 سانت

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت طولی PDFM650  پرس و لمینت طولی PDFM650

قیمت فروش دستگاه پرس و لمینت طولی و پرس اسناد سرد و گرم PDFM650 با قابلیت لمینت عرض 65 سانتی متر

 اطلاعات بيشتر
تومان 8,500,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز A4-Saturn  پرس و لمینت فلوز A4-Saturn

قیمت فروش دستگاه پرس کارت و لمینتور سرد و گرم فلوز امریکایی LAMINET FELLOWES Saturn A4 مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A4

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,450,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Callisto A3  پرس و لمینت فلوز Callisto A3

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس و لمینت فلوز کارت شناسایی و پرس اسناد سرد و گرم Fellowes Callisto A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Callisto A4  پرس و لمینت فلوز Callisto A4

قیمت فروش دستگاه پرس کارت لمینت فلوز آ4 حرفه ای قوی - لمینیتور امریکایی Fellowes Callisto A4

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Cosmic A3  پرس و لمینت فلوز Cosmic A3

قیمت فروش دستگاه لمینیت فلوز آ3 حرفه ای - لمینیتور امریکایی Fellowes Cosmic A3 پرس از کارت شناسایی(ID) تا اسناد A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,200,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Jupiter A3  پرس و لمینت فلوز Jupiter A3

قیمت فروش دستگاه پرس کارت و لمینتور سرد و گرم فلوز امریکایی LAMINET FELLOWES Jupiter A3مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی دارای 6 غلطک

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Saturn A3  پرس و لمینت فلوز Saturn A3

قیمت فروش دستگاه پرس کارت و لمینتور سرد و گرم فلوز امریکایی LAMINET FELLOWES Saturn A3مناسب جهت لمینیت عکس ، کارت شناسایی و اوراق کاغذی تا سایز A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,670,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Titan A3  پرس و لمینت فلوز Titan A3

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس کارت و لمینتور سرد و گرم فلوز تیتان امریکایی - لمینت کن کاغذ LAMINETOR FELLOWES Titan A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز Venus A3  پرس و لمینت فلوز Venus A3

قیمت فروش دستگاه لمینتور فلوز آ3 - پرس کارت سرد و گرم 6 غلطکه Fellowes Venus A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس و لمینت فلوز VOYAGER A3  پرس و لمینت فلوز VOYAGER A3

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس کارت و لمینتور سرد و گرم فلوز امریکایی LAMINET FELLOWES VOYAGER A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس کارت شناسایی FGK-120  پرس کارت شناسایی FGK-120

قیمت فروش/خرید دستگاه پرس کارت شناسایی و لمینتور کارت ملی و اسناد سرد و گرم FGK-120 (سایز 12*9)

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس کارت شناسایی GBC 40P  پرس کارت شناسایی GBC 40P

قیمت فروش دستگاه پرس کارت شناسایی و لمینتور کارت ملی و اسناد سرد و گرم GBC 40P-ID ساخت سوئیس

 اطلاعات بيشتر
تومان 295,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس کارت شناسایی HD-160A5  پرس کارت شناسایی HD-160A5

قیمت فروش دستگاه پرس کارت شناسایی و لمینتور کارت و اسناد سرد و گرم HD-160A5 پرس تا قطع A5

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرس کارت و لمینیتور B4-260ID  پرس کارت و لمینیتور B4-260ID

قیمت فروش دستگاه پرس لمینت - لمینیتور کارت و کاغذ صفحه دیجیتال 260ID - پرس از کارت شناسایی(ID) تا اسناد سایز B4

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرداخت آنلاین با شبکه شتاب
clear-bug-div