محصولات
مجوز های فروشگاه دومان

  • ضمانت بازگشت وجه
سیمی کن

سیمی کن

سیمی کن دوکاره
سیمی کن دوکاره
سیمی کن فنر دوبل
سیمی کن فنر دوبل
سیمی کن فنر مارپیچ
سیمی کن فنر مارپیچ
سیمی کن فنر پلاستیک
سیمی کن فنر پلاستیک
سیمی کن

سیمی کن

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
سیمی کن دو کاره 7588  سیمی کن دو کاره 7588

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی دوکاره دوبل سیمی کن با فنری پلاستیک و فلزی و پانچ و صحافی کاغذ، جزوه، دفتر، کتاب 7588

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,400,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن دوبل برقی سوپربایند  سیمی کن دوبل برقی سوپربایند

قیمت فروش/خرید دستگاه سیمی کردن دوبل سوپر بایند برقی - صحافی کتاب و جزوات فنر زن برقی دوبل فلزی SuperBind WIREMAC-E

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن دوبل سوپر بایند  سیمی کن دوبل سوپر بایند

قیمت فروش/خرید دستگاه سیمی کردن دوبل سوپر بایند دستی - صحافی کتاب و جزوات فنر زن دوبل فلزی Super Bind WIREMAC

 اطلاعات بيشتر
تومان 3,250,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن دوکاره 400  سیمی کن دوکاره 400

قیمت فروش/خرید دستگاه سیمی کن دوکاره دوبل و پلاستیک با قابلیت مارپیچ - صحافی پانچ فنر زن فلزی و پلاستیکی کاغذ، جزوه، دفتر، کتاب 400

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,300,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنر دوبل Galexy  سیمی کن فنر دوبل Galexy

قیمت فروش دستگاه سیمی کن فنر دوبل دستی فلوز Fellowes Galexy - صحافی فنر دوبل

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,100,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل 3030  سیمی کن فنردوبل 3030

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل سیمی کن فنری فلزی و پانچ کاغذ، جزوه، دفتر، کتاب 3030 دسته و بدنه کاملا فلزی

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل HP-2008  سیمی کن فنردوبل HP-2008

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل حرفه ای قوی - سیمی کن فنری فلزی و پانچ کاغذ، جزوه، دفتر، کتاب HP-2008

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل TD-1200R  سیمی کن فنردوبل TD-1200R

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر دوبل سیمی کن فنری فلزی جهت کاربری مصارف شخصی و دفاتر کوچک TD-1200Rدسته و بدنه کاملا فلزی

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل TD-1500  سیمی کن فنردوبل TD-1500

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر دوبل سیمی کن فنری فلزی جهت حجم کاری متوسط و دفاتر فنی TD-1500دسته و بدنه کاملا فلزی

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل TD-2500  سیمی کن فنردوبل TD-2500

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر دوبل سیمی کن فنری فلزی جهت حجم کاری بالا و دفاتر فنی TD-2500دسته و بدنه کاملا فلزی

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل برقی ET-25  سیمی کن فنردوبل برقی ET-25

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر دوبل برقی - سیمی کن برقی دوبل سوراخ پانچ مربع قوی رایسون Rayson ET-25 Electric wire binder

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل برقی ET-25R  سیمی کن فنردوبل برقی ET-25R

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر دوبل برقی - سیمی کن برقی دوبل سوراخ پانچ گرد دایره ای قوی رایسون Rayson ET-25R Electric wire binder

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن فنردوبل برقی Galexy  سیمی کن فنردوبل برقی Galexy

قیمت فروش دستگاه سیمی کن فنر دوبل برقی فلوز Fellowes Galexy - صحافی فنر دوبل

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,660,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ 1501  سیمی کن مارپیچ 1501

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی مارپیچ، سیمی کن فنر مارپیچ، فنرانداز برقی 1501

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ 2109  سیمی کن مارپیچ 2109

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی مارپیچ، سیمی کن فنر مارپیچ 2109

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ 8080  سیمی کن مارپیچ 8080

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی مارپیچ، سیمی کن فنر مارپیچ، فنرانداز برقی 8080

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ 9080  سیمی کن مارپیچ 9080

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی مارپیچ حرفه ای قوی با خلاص کن، سیمی کن فنر مارپیچ، فنرانداز برقی 9080

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,850,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ PD-2000  سیمی کن مارپیچ PD-2000

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی مارپیچ، سیمی کن فنر مارپیچ قوی با فنرانداز برقی PD-2000

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ برقی EP-20  سیمی کن مارپیچ برقی EP-20

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی مارپیچ برقی، سیمی کن فنر مارپیچ برقی EP-20

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ برقی سوپربایند  سیمی کن مارپیچ برقی سوپربایند

قیمت فروش/خرید دستگاه سیمی زن مارپیچ سوپر بایند برقی - صحافی کردن کتاب و جزوات فنر زنی مارپیچ فلزی SuperBind COILMAC-EPI

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن مارپیچ سوپر بایند  سیمی کن مارپیچ سوپر بایند

قیمت فروش/خرید دستگاه سیمی کردن مارپیچ سوپر بایند دستی - صحافی کتاب و جزوات فنر زن مارپیچ فلزی Super Bind COILMAC-M

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,950,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی Galexy 500  سیمی کن پلاستیکی Galexy 500

قیمت فروش دستگاه سیمی کن فلوز فنر پلاستیکی صحافی دستی Fellowes Galexy 500

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,450,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی HP-2088  سیمی کن پلاستیکی HP-2088

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر پلاستیک قوی ، سیمی کن پلاستیکی HP-2088

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,530,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی Orion 500  سیمی کن پلاستیکی Orion 500

قیمت فروش دستگاه سیمی کن پلاستیکی دستی حرفه ای Fellowes Orion 500 - صحافی فنر پلاستیکی

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,680,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی SD-1200  سیمی کن پلاستیکی SD-1200

قیمت فروش دستگاه سیمی کن پلاستیکی صحافی سیم پلاستیک دستی ارزان SD-1200

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی SD-1501  سیمی کن پلاستیکی SD-1501

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر پلاستیکی، سیمی کن دستی مخصوص فنرهای پلاستیکی SD-1501

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی SD-2000  سیمی کن پلاستیکی SD-2000

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر پلاستیکی، سیمی کن دستی مخصوص فنرهای پلاستیکی SD-2000

 اطلاعات بيشتر
تومان 1,450,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی SD-2501  سیمی کن پلاستیکی SD-2501

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر پلاستیکی حرفه ای قوی ، سیمی کن دستی مخصوص فنرهای پلاستیکی SD-2501

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی برقی EB-20  سیمی کن پلاستیکی برقی EB-20

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر پلاستیکی برقی، سیمی کن برقی و دستی مخصوص فنرهای پلاستیکی EB-20

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی برقی EB-30  سیمی کن پلاستیکی برقی EB-30

قیمت فروش/خرید دستگاه صحافی فنر پلاستیکی برقی، سیمی کن برقی پلاستیکی قوی رایسون Rayson EB-30 Electric comb binder

 اطلاعات بيشتر
تومان 0 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
سیمی کن پلاستیکی برقی Orion E500  سیمی کن پلاستیکی برقی Orion E500

قیمت فروش دستگاه سیمی کن پلاستیکی برقی حرفه ای Fellowes Orion E500 - صحافی فنر پلاستیکی برقی

 اطلاعات بيشتر
تومان 3,690,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
پرداخت آنلاین با شبکه شتاب
clear-bug-div