محصولات
شاخه هاي مقالات
چسب گرم صحافی

چسب گرم صحافی

چسب گرم رومیزی
چسب گرم رومیزی
چسب گرم صنعتی
چسب گرم صنعتی
چسب گرم صحافی

چسب گرم صحافی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
چسب گرم صحافی 50X-A3  چسب گرم صحافی 50X-A3

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی، جلد سازی کتاب ارزان 50X-A3

 اطلاعات بيشتر
تومان 9,800,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی 50X-A4  چسب گرم صحافی 50X-A4

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی، جلد سازی کتاب ارزان 50X-A4

 اطلاعات بيشتر
تومان 8,900,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی H60-A3  چسب گرم صحافی H60-A3

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی صنعتی جلد سازی کتاب H60-A3 ظرفیت 400 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 15,500,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی S60-A3  چسب گرم صحافی S60-A3

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی صنعتی جلد سازی کتاب S60-A3 ظرفیت 400 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 14,900,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی S60C-A3  چسب گرم صحافی S60C-A3

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی صنعتی جلد سازی کتاب S60C-A3 ظرفیت 400 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 18,700,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی رومیزی 380  چسب گرم صحافی رومیزی 380

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی رومیزی دستی ، جلد سازی کتاب ارزان 380 با سرعت صحافی 200 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 5,500,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی رومیزی 400  چسب گرم صحافی رومیزی 400

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی رومیزی دستی ، جلد سازی کتاب ارزان 400 با سرعت صحافی 200 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 5,800,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی رومیزی T30  چسب گرم صحافی رومیزی T30

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی رومیزی دستی ، جلد سازی کتاب ارزان T30 با سرعت صحافی 160 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 2,600,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
چسب گرم صحافی رومیزی T40  چسب گرم صحافی رومیزی T40

قیمت فروش/خرید دستگاه چسب گرم صحافی رومیزی دستی ، جلد سازی کتاب ارزان T40 با سرعت صحافی 300 کتاب در ساعت

 اطلاعات بيشتر
تومان 4,400,000 خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به لیست مورد علاقه
clear-bug-div